Κατάλογος 2021 μέρος II (Αγγλικά)

2,00 €


Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

Κατηγορία: Έντυπο υλικό / Αγγλικά
Κατάλογος 2021 μέρος II (Αγγλικά)

Κατάλογος FOOD SUPPLEMENTS.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της ESSENS μαζί με ακαδημαϊκούς συνεργάζονται σε μια ποικιλία κλινικών μελετών και συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη. Μελετώντας τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν μέσω προσωπικών ή παγκόσμιων ερευνητικών προγραμμάτων, σχεδιάζουν από κοινού και αναπτύσσουν για την ESSENS τέτοια προϊόντα, των οποίων η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα είναι πολλές φορές υψηλότερες από τα παρόμοια προϊόντα στην αγορά.

Ο κατάλογος είναι στην Αγγλική γλώσσα.